Deine Tanzschule in St. Gallen

Salsa - Bachata -  Cha Cha Cha - KizombaGoogle Kalender

Aktuelle Kurse können im Kalender hinzugefügt werden

Kurs 1

Kalender-ID:  

fr28ogt4r7qlvq677otdmerdr4@group.calendar.google.com

Kurs 2

Kalender-ID:

 3ng468ugmkl60o1lba1tt3d8s0@group.calendar.google.com

Kurs 3

Kalender-ID:

q27rmc07d34ird72idevn67eug@group.calendar.google.com

Kurs 4

Kalender-ID:

r4mb6g3rlor5ibk45tcsqa28gk@group.calendar.google.com

Kurs5

Kalender-ID:

 67jh65qr6sqqs8v380anp3ljbg@group.calendar.google.com

Lady Style

Kalender-ID:

 0d2eglg1nj4qbikcubo743gkjc@group.calendar.google.com 

Marakuya Partys

Kalender-ID:

 2hsm1r1c8qqvj4ou79b1pooli0@group.calendar.google.com

Workshops

Kalender-ID:

gp1e6q3rs1s8gnabgim51lk7sc@group.calendar.google.com

Show's

Kalender-ID:

ctii2khdi512efbchoc3o2avkk@group.calendar.google.com

Events

Kalender-ID:

ghg1654b2jbqur8pk06mh00iuk@group.calendar.google.com